سبک زندگی

گرین لیست معتقد است، سبک زندگی یعنی ساختن چیزی متفاوت در زندگی واقعی، برای خودشکوفایی، برای اینکه به بهترین نسخه ی خودمان تبدیل شویم

دکمه بازگشت به بالا