بهترین روش برای شستن و از بین بردن بوی تخته گوشتخانه داری