آشنایی با دکوراسیون داخلی کلاسیک و ویژگی های مهم آنمبلمان و چیدمان 
⏱زمان مطالعه: 2 دقیقه