با قوانین دکوراسیون به سبک استوایی آشنا شویممبلمان و چیدمان 
⏱زمان مطالعه: 3 دقیقه