می 30, 2021
راهنمای خرید کف شیر ساز-گرین لیست

راهنمای خرید کف شیر ساز با معرفی مدل های زیبا و ارزانسرو و پذیرایی 

کف شیر ساز دارای انواع متفاوت و گوناگونی می باشد. همه ی انواع آن با هوادهی به شیر موجب ایجاد بافت کف دار و فومی می شوند به این صورت که با هوادهی به آن موجب ایجاد حباب های خیلی ریز و کوچک در شیر شده و به اصطلاح به شیر بافت کرم مانندی می دهد.