کفشکفش 
⏱زمان مطالعه: < 1 دقیقه

منتخب پرفروش

تعداد 30 محصول پیدا شده
محدودیت قیمت
از 1,000,000 تا 50,000,000 تومان
امتیاز
جنس
پارچه
الیاف مصنوعی
چرم مصنوعی
مش
چرم مصنوعی
مش
مواد مصنوعی
الیاف طبیعی
الیاف نخی
چرم مصنوعی
پارچه
EVA (اتیلن-وینیل استات)
الیاف مصنوعی
چرم طبیعی
الیاف مصنوعی
مش
بافت
چرم طبیعی
الیاف مصنوعی
پارچه
چرم مصنوعی
پارچه
الیاف مصنوعی
برزنت
EVA (اتیلن-وینیل استات)
الیاف مصنوعی
الیاف نخی
استرچ
الیاف مصنوعی
چرم مصنوعی
مش
الیاف نخی
چرم مصنوعی
کشی
الیاف مصنوعی
EVA (اتیلن-وینیل استات)
پارچه
الیاف مصنوعی
چرم مصنوعی
الیاف مصنوعی
چرم مصنوعی
مش
الیاف مصنوعی
الیاف نخی
الیاف مصنوعی
الیاف نخی
چرم مصنوعی
الیاف مصنوعی
چرم مصنوعی
چرم مصنوعی
الیاف مصنوعی
چرم مصنوعی
چرم مصنوعی
الیاف مصنوعی
الیاف نخی
فوم
الیاف مصنوعی
الیاف نخی
جنس زیره
پلی اورتان
ترموپلاستیک پلی اورتان (TPU)
ترموپلاستیک
مواد مصنوعی
ترموپلاستیک پلی اورتان (TPU)
مواد مصنوعی
پلی اورتان
اتیلن وینیل استات (EVA)
لاستیک
پلی اورتان
ترموپلاستیک
اتیلن وینیل استات (EVA)
ویبرام
ترموپلاستیک پلی اورتان (TPU)
پلی اورتان
ترموپلاستیک پلی اورتان (TPU)
اتیلن وینیل استات (EVA)
ترموپلاستیک پلی اورتان (TPU)
اتیلن وینیل استات (EVA)
ترموپلاستیک پلی اورتان (TPU)
اتیلن وینیل استات (EVA)
الیاف مصنوعی
نیولایت
تانیت
ترموپلاستیک پلی اورتان (TPU)
چرم طبیعی
ترموپلاستیک پلی اورتان (TPU)
مواد مصنوعی
ترموپلاستیک پلی اورتان (TPU)
اتیلن وینیل استات (EVA)
الیاف مصنوعی
لاستیک
اتیلن وینیل استات (EVA)
لاستیک
ترموپلاستیک پلی اورتان (TPU)
اتیلن وینیل استات (EVA)
فوم فشرده
ترموپلاستیک پلی اورتان (TPU)
اتیلن وینیل استات (EVA)
الیاف مصنوعی
ترموپلاستیک پلی اورتان (TPU)
اتیلن وینیل استات (EVA)
اتیلن وینیل استات (EVA)
لاستیک
فوم فشرده
اسفنج
نیولایت
تانیت
فوم فشرده
نیولایت
تانیت
کفی
قابلیت ارتجاعی
قابل تعویض
قابلیت ارتجاعی
قابلیت گردش هوا
قابل تعویض
قابلیت گردش هوا
قابل تعویض
قابلیت گردش هوا
قابل تعویض
قابلیت گردش هوا
طبی
قابلیت ارتجاعی
طبی
قابل تعویض
قابلیت ارتجاعی
قابلیت گردش هوا
قابلیت ارتجاعی
قابل تعویض
قابلیت ارتجاعی
طبی
قابل تعویض
قابلیت گردش هوا
طبی
قابل تعویض
قابلیت ارتجاعی
بالشتک هوا
قابلیت گردش هوا
طبی
قابلیت ارتجاعی
ساده
قابلیت گردش هوا
طبی
قابلیت ارتجاعی
بالشتک هوا
قابلیت گردش هوا
طبی
قابل تعویض
قابلیت ارتجاعی
طبی
قابل تعویض
ساده
قابلیت گردش هوا
قابل تعویض
قابلیت ارتجاعی
قابلیت گردش هوا
طبی
قابلیت ارتجاعی
بالشتک هوا
قابلیت گردش هوا
قابلیت ارتجاعی
قابلیت گردش هوا
طبی
قابل تعویض
قابلیت ارتجاعی
طبی
قابل تعویض
طبی
قابلیت ارتجاعی
طبی
قابل تعویض
قابلیت گردش هوا
قابل تعویض
قابلیت ارتجاعی
طبی
قابل تعویض
قابلیت ارتجاعی
طبی
قابلیت ارتجاعی
قابلیت گردش هوا
طبی
قابل تعویض
قابلیت گردش هوا
طبی
قابل تعویض
قابلیت ارتجاعی
بالشتک هوا
قابلیت گردش هوا
طبی
قابل تعویض
قابلیت ارتجاعی
طبی
قابل تعویض
قابلیت ارتجاعی
قابلیت گردش هوا
طبی
قابل تعویض
نحوه بسته شدن کفش
بندی
بندی
بندی
بندی
بندی
بندی
بندی
کشی
بندی
بندی
بندی
بندی
کشی
بندی
بندی
کشی
بندی
بندی
بندی
بندی
ساده
بندی
کشی
بندی
بندی
بندی
بندی
کشی
بندی
کشی
ویژگی‌های زیره
انعطاف پذیر
تخت
قابلیت ارتجاعی
کاهش فشار وارده
مقاوم در برابر سایش
انعطاف پذیر
قابلیت ارتجاعی
قابلیت گردش هوا
کاهش فشار وارده
مقاوم در برابر سایش
قابلیت ارتجاعی
قابلیت گردش هوا
کاهش فشار وارده
مقاوم در برابر سایش
آج دار
انعطاف پذیر
کاهش فشار وارده
مقاوم در برابر سایش
آج دار
قابلیت گردش هوا
کاهش فشار وارده
مقاوم در برابر سایش
آج دار
انعطاف پذیر
قابلیت ارتجاعی
کاهش فشار وارده
مقاوم در برابر سایش
انعطاف پذیر
قابلیت ارتجاعی
کاهش فشار وارده
انعطاف پذیر
قابلیت ارتجاعی
کاهش فشار وارده
مقاوم در برابر سایش
آج دار
قابلیت ارتجاعی
کاهش فشار وارده
مقاوم در برابر سایش
آج دار
انعطاف پذیر
قابلیت ارتجاعی
قابلیت گردش هوا
کاهش فشار وارده
انعطاف پذیر
دارای بالشتک هوا
قابلیت ارتجاعی
قابلیت گردش هوا
کاهش فشار وارده
آج دار
انعطاف پذیر
قابلیت ارتجاعی
قابلیت گردش هوا
کاهش فشار وارده
انعطاف پذیر
قابلیت ارتجاعی
کاهش فشار وارده
مقاوم در برابر سایش
انعطاف پذیر
قابلیت ارتجاعی
کاهش فشار وارده
مقاوم در برابر سایش
آج دار
قابلیت ارتجاعی
مقاوم در برابر سایش
انعطاف پذیر
قابلیت گردش هوا
کاهش فشار وارده
مقاوم در برابر سایش
آج دار
انعطاف پذیر
قابلیت ارتجاعی
قابلیت گردش هوا
کاهش فشار وارده
انعطاف پذیر
دارای بالشتک هوا
قابلیت ارتجاعی
قابلیت گردش هوا
کاهش فشار وارده
آج دار
انعطاف پذیر
کاهش فشار وارده
مقاوم در برابر سایش
آج دار
انعطاف پذیر
قابلیت ارتجاعی
کاهش فشار وارده
مقاوم در برابر سایش
انعطاف پذیر
قابلیت ارتجاعی
کاهش فشار وارده
انعطاف پذیر
قابلیت ارتجاعی
کاهش فشار وارده
مقاوم در برابر سایش
آج دار
انعطاف پذیر
کاهش فشار وارده
مقاوم در برابر سایش
آج دار
انعطاف پذیر
قابلیت ارتجاعی
کاهش فشار وارده
مقاوم در برابر سایش
مقاوم در برابر سایش
آج دار
آج دار
قابلیت ارتجاعی
کاهش فشار وارده
مقاوم در برابر سایش
انعطاف پذیر
کاهش فشار وارده
مقاوم در برابر سایش
انعطاف پذیر
قابلیت ارتجاعی
کاهش فشار وارده
مقاوم در برابر سایش
انعطاف پذیر
تخت
قابلیت ارتجاعی
مقاوم در برابر سایش
انعطاف پذیر
قابلیت ارتجاعی
کاهش فشار وارده
مقاوم در برابر سایش
ویژگی‌های تخصصی کفش
مقاوم در برابر سایش
قابلیت گردش هوا
کاهش فشارهای وارده
انعطاف پذیر
مقاوم در برابر سایش
قابلیت گردش هوا
کاهش فشارهای وارده
انعطاف پذیر
مقاوم در برابر سایش
قابلیت گردش هوا
کاهش فشارهای وارده
مقاوم در برابر سایش
کاهش فشارهای وارده
انعطاف پذیر
مقاوم در برابر سایش
قابلیت گردش هوا
کاهش فشارهای وارده
مقاوم در برابر سایش
قابلیت گردش هوا
کفی طبی
کاهش فشارهای وارده
انعطاف پذیر
مقاوم در برابر سایش
قابلیت گردش هوا
کاهش فشارهای وارده
انعطاف پذیر
مقاوم در برابر سایش
قابلیت گردش هوا
کاهش فشارهای وارده
انعطاف پذیر
مقاوم در برابر سایش
کفی طبی
ضد آب
کاهش فشارهای وارده
پد محافظت از پا
مقاوم در برابر سایش
قابلیت گردش هوا
کفی طبی
کاهش فشارهای وارده
پد محافظت از پا
مقاوم در برابر سایش
قابلیت گردش هوا
کفی طبی
کاهش فشارهای وارده
قابلیت گردش هوا
کفی طبی
ضد آب
کاهش فشارهای وارده
انعطاف پذیر
مقاوم در برابر سایش
قابلیت گردش هوا
کفی طبی
کاهش فشارهای وارده
انعطاف پذیر
مقاوم در برابر سایش
کفی طبی
کاهش فشارهای وارده
انعطاف پذیر
قابلیت گردش هوا
کاهش فشارهای وارده
مقاوم در برابر سایش
قابلیت گردش هوا
ضد آب
کاهش فشارهای وارده
انعطاف پذیر
مقاوم در برابر سایش
قابلیت گردش هوا
کفی طبی
کاهش فشارهای وارده
انعطاف پذیر
مقاوم در برابر سایش
قابلیت گردش هوا
کاهش فشارهای وارده
انعطاف پذیر
پد محافظت از پا
مقاوم در برابر سایش
قابلیت گردش هوا
کاهش فشارهای وارده
انعطاف پذیر
مقاوم در برابر سایش
قابلیت گردش هوا
کفی طبی
کاهش فشارهای وارده
انعطاف پذیر
قابلیت گردش هوا
کفی طبی
کاهش فشارهای وارده
انعطاف پذیر
پد محافظت از پا
مقاوم در برابر سایش
کفی طبی
ضد آب
کاهش فشارهای وارده
مقاوم در برابر سایش
قابلیت گردش هوا
کفی طبی
کاهش فشارهای وارده
انعطاف پذیر
مقاوم در برابر سایش
قابلیت گردش هوا
کفی طبی
کاهش فشارهای وارده
انعطاف پذیر
مقاوم در برابر سایش
مقاوم در برابر سایش
قابلیت گردش هوا
کفی طبی
کاهش فشارهای وارده
مقاوم در برابر سایش
کفی طبی
ضد آب
کاهش فشارهای وارده
انعطاف پذیر
مقاوم در برابر سایش
قابلیت گردش هوا
کفی طبی
کاهش فشارهای وارده
انعطاف پذیر
مقاوم در برابر سایش
انعطاف پذیر
مقاوم در برابر سایش
قابلیت گردش هوا
کفی طبی
کاهش فشارهای وارده
انعطاف پذیر
جزئیات
زیره مجهز به تکنولوژی NFO که لژ را سبکتر و 20 د...
- ضد سایش - کم وزن - مجهز به تکنولوژی گردش هوا ...
سبک،چابک،راحتی مضاعف هنگام دویدن
این کفش کاملا هواخور است و پا به هیچ عنوان درون...
کفش SKY ELITE FF جدید ترین محصول شرکت اسیکس در ...
نگهداری
قابل شستشو با مواد بدون آنزیم و آب کمتر از 30 د...
- قابل شستشو به دفعات با مواد بدون آنزیم و آب ک...
قابل شستشو با مواد بدون آنزیم و آب کمتر از 30 د...
کد کالای محصول
672136772
672132206
210401-NVY
کشور تولید کننده
چین
چین
چین
چین
ایتالیا
ویتنام
بوسنی و هرزگوین
ایران
چین
ویتنام
چین
کره جنوبی
ویتنام
ویتنام
کشور مبدا برند
چین
ایتالیا
چین
ارتفاع ساق
20 سانتی‌متر
تعداد 20 محصول پیدا شده
محدودیت قیمت
از 4,000,000 تا 8,000,000 تومان
امتیاز
جنس زیره
پلاستیک
لاستیک
ترموپلاستیک پلی اورتان (TPU)
اتیلن وینیل استات (EVA)
ویبرام
ویبرام
ویبرام
ترموپلاستیک پلی اورتان (TPU)
اتیلن وینیل استات (EVA)
ترموپلاستیک پلی اورتان (TPU)
اتیلن وینیل استات (EVA)
ترموپلاستیک پلی اورتان (TPU)
جنس
پارچه
چرم طبیعی
چرم طبیعی
جیر
چرم طبیعی
چرم طبیعی
پارچه
جیر
چرم طبیعی
چرم مصنوعی
پلی اورتان
چرم طبیعی
جیر
چرم طبیعی
چرم طبیعی
چرم مصنوعی
چرم طبیعی
چرم طبیعی
چرم طبیعی
گورتکس
چرم طبیعی
چرم طبیعی
چرم طبیعی
چرم طبیعی
چرم طبیعی
کفی
قابلیت ارتجاعی
بالشتک هوا
قابلیت گردش هوا
قابل تعویض
قابلیت ارتجاعی
قابلیت گردش هوا
طبی
قابل تعویض
قابلیت ارتجاعی
بالشتک هوا
قابلیت ارتجاعی
قابلیت ارتجاعی
قابلیت گردش هوا
طبی
قابل تعویض
طبی
طبی
قابل تعویض
قابلیت ارتجاعی
قابلیت ارتجاعی
طبی
قابل تعویض
قابلیت ارتجاعی
قابل تعویض
قابلیت ارتجاعی
طبی
قابلیت ارتجاعی
قابل تعویض
ساده
قابلیت ارتجاعی
بالشتک هوا
قابلیت گردش هوا
طبی
قابل تعویض
قابلیت ارتجاعی
بالشتک هوا
قابلیت گردش هوا
طبی
قابل تعویض
ساده
ساده
طبی
قابل تعویض
طبی
قابل تعویض
قابلیت ارتجاعی
نحوه بسته شدن کفش
بندی
بندی
بندی
بندی
بندی
بندی
بندی
بندی
بندی
بندی
بندی
بندی
بندی
بندی
بندی
بندی
بندی
بندی
بندی
یکسره
ویژگی‌های زیره
انعطاف پذیر
قابلیت ارتجاعی
کاهش فشار وارده
آج دار
انعطاف پذیر
قابلیت ارتجاعی
کاهش فشار وارده
انعطاف پذیر
مقاوم در برابر سایش
انعطاف پذیر
قابلیت ارتجاعی
کاهش فشار وارده
مقاوم در برابر سایش
انعطاف پذیر
دارای بالشتک هوا
کاهش فشار وارده
مقاوم در برابر سایش
مقاوم در برابر سایش
قابلیت ارتجاعی
کاهش فشار وارده
مقاوم در برابر سایش
قابلیت ارتجاعی
کاهش فشار وارده
مقاوم در برابر سایش
آج دار
انعطاف پذیر
آج دار
کاهش فشار وارده
آج دار
انعطاف پذیر
تخت
قابلیت ارتجاعی
انعطاف پذیر
تخت
کاهش فشار وارده
مقاوم در برابر سایش
کاهش فشار وارده
آج دار
دارای بالشتک هوا
قابلیت ارتجاعی
قابلیت گردش هوا
کاهش فشار وارده
آج دار
انعطاف پذیر
دارای بالشتک هوا
قابلیت ارتجاعی
قابلیت گردش هوا
بدون ویژگی
کاهش فشار وارده
انعطاف پذیر
کاهش فشار وارده
انعطاف پذیر
قابلیت ارتجاعی
کاهش فشار وارده
نگهداری
قابل شستشو
قابل شستشو
با آب شستشو نگردد از مواد سفید کننده استفاده نگ...
کد کالای محصول
BO10440
BO10436
P110520
P724438
84258401014
G5412
کشور مبدا برند
دانمارک
دانمارک
اسپانیا
دانمارک
اسپانیا
اسپانیا
اسپانیا
کشور تولید کننده
اسلونی
تایلند
ویتنام
کامبوج
تایلند
جزئیات
- ساخته شده از مواد مصنوعی بسیار سبک و قوی، تثب...
کفش اسنیکر چرم مردانه 100٪ چرم طبیعی دارای آستر...
CITY SOLE TECHNOLOGY برای راحتی بیشتر
تعداد 10 محصول پیدا شده
امتیاز
ابعاد
15×55×120
120x50x10
128x59x13.8
15 × 50 × 120
14×41×100
14.1×52.5×123
14.2×52×122.8
109x50x14
14×51×120
15×51×120
توضیحات کارت حافظه جانبی
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی شیار مجزا برای کار...
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی تا میزان 8 گیگابایت
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی تا میزان ظرفیت 8 گ...
وزن
120 گرم
80 گرم
86 گرم
77.9 گرم
80 گرم
78.5 گرم
55 گرم
64 گرم
100 گرم
100 گرم
بازه‌ی اندازه صفحه نمایش
تا 2.0 اینچ
2.4 تا 2.8 اینچ
2.4 تا 2.8 اینچ
تا 2.0 اینچ
2.0 تا 2.4 اینچ
2.0 تا 2.4 اینچ
تا 2.0 اینچ
تا 2.0 اینچ
تا 2.0 اینچ
توضیحات سیم کارت
سایز اصلی (15 × 25 میلی‌متر)
سایز اصلی (15 × 25 میلی‌متر)
سایز میکرو (12 × 15 میلی‌متر)
سایز اصلی (15 × 25 میلی‌متر)
سایز اصلی (15 × 25 میلی‌متر)
سایز اصلی (15 × 25 میلی‌متر)
سایز اصلی (15 × 25 میلی‌متر)
سایز اصلی (15 × 25 میلی‌متر)
سایز اصلی (15 × 25 میلی‌متر)
سایز اصلی (15 × 25 میلی‌متر)
سایز اصلی (15 × 25 میلی‌متر)
اندازه
1.8 اینچ
2.4 اینچ
2.4 اینچ
2.4 اینچ
1.4 اینچ
2.4 اینچ
2.4 اینچ
1.77 اینچ
1.8 اینچ
1.8 اینچ
ویژگی‌های خاص
دارای بدنه مقاوم
دارای صفحه کلید
کلاسیک
دارای صفحه کلید
کلاسیک
کلاسیک
دارای صفحه کلید
دارای صفحه کلید
کلاسیک
دارای بدنه مقاوم
کلاسیک
دارای صفحه کلید
مناسب سالمندان
رزولوشن
128×160
240×320
128×160
تعداد سیم کارت
دو عدد
دو عدد
دو عدد
دو عدد
دو عدد
دو عدد
دو عدد
دو عدد
دو عدد
دو عدد
ویژگی‌های کلیدی
چراغ قوه باتری قدرتمند
چراغ قوه باتری قدرتمند
مدل
KT200
KG1202
R2401
GLX f2401
n125
KT390
شناسه کالا
پردازنده‌ی مرکزی
single core
Single-Core
ندارد
SC6533
MT6261
ندارد
شبکه های ارتباطی
2G
2G
2G
2G
2G
2G
2G
2G
2G
2G
شبکه 2G
GSM 900 / 1800 / 1900
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 هر دو سیم‌کارت
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 هر دو سیم‌کارت
GSM 900 / 1800 / 1900
GSM 900 / 1800 / 1900
GSM 900 / 1800 / 1900
حافظه داخلی
32 مگابایت
32 مگابایت
32 مگابایت
32 مگابایت
32 مگابایت
مقدار RAM
32 مگابایت
32 مگابایت
32 مگابایت
32 مگابایت
32 مگابایت
حداکثر ظرفیت کارت حافظه
16 گیگابایت
هشت گیگابایت
هشت گیگابایت
هشت گیگابایت
هشت گیگابایت
16 گیگابایت
16 گیگابایت
فناوری‌های ارتباطی
بلوتوث
رادیو
بلوتوث
رادیو
بلوتوث
رادیو
رادیو
بلوتوث
رادیو
درگاه‌های ارتباطی
microUSB
microUSB
microUSB v1.1
microUSB v1.1
microUSB
microUSB
microUSB
microUSB v2.0
microUSB
microUSB
دوربین‌های پشت گوشی
1 ماژول دوربین
1 ماژول دوربین
1 ماژول دوربین
1 ماژول دوربین
بدون دوربین
1 ماژول دوربین
1 ماژول دوربین
بدون دوربین
1 ماژول دوربین
1 ماژول دوربین
قابلیت‌های دوربین
یک دوربین در قسمت پشتی با رزولوشن 0.3 مگاپیکسل
یک سنسور دوربین با رزولوشن QVGA
یک سسنور دروبین با رزولوشن QVGA
یک دوربین در قسمت پشتی | سنسور با رزولوشن 1.3 م...
یک دوربین در قسمت پشتی | سنسور با رزولوشن VGA
دوربین سلفی
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
ندارد
مشخصات باتری
باتری قابل تعویض با میزان ظرفیت 2500 میلی‌آمپر‌...
1200 میلی‌آمپرساعت
باتری با ظرفیت 800 میلی‌آمپر ساعت
5C 600mAh
باتری قابل تعویض با میزان ظرفیت 1150 میلی‌آمپر‌...
باتری با میزان ظرفیت 1000 میلی‌آمپر‌ساعت
باتری با میزان ظرفیت 1000 میلی‌آمپر‌ساعت
باتری با ظرفیت 600 میلی آمپر ساعت
باتری قابل تعویض با میزان ظرفیت 1150 میلی‌آمپر‌...
باتری قابل تعویض با میزان ظرفیت 2500 میلی‌آمپر‌...
امکانات موبایل
شیار مجزا برای کارت حافظه
منوی فارسی
منوی فارسی
منوی فارسی
شیار مجزا برای کارت حافظه
منوی فارسی
شیار مجزا برای کارت حافظه
منوی فارسی
شیار مجزا برای کارت حافظه
منوی فارسی
فناوری صفحه‌نمایش
TFT
TFT
TFT
ساختار بدنه
پلاستیک
پلاستیک
قاب پشتی و فریم ساخته شده از پلاستیک
رادیو
دارد
رادیو FM
رادیو FM
FM
FM
FM Radio
بلوتوث
دارد
نسخه 2.0
نسخه 2.0
دارد
دسته ‌بندی
دانش‌آموزی
دانش‌آموزی
سیستم عامل
بدون سیستم عامل
بدون سیستم عامل
بدون سیستم عامل
بدون سیستم عامل
اقلام همراه
شارژر
دفترچه‌ راهنما
باتری
شارژر
هندزفری
باتری
دفترچه‌ راهنما
شارژر
شارژر
تعداد رنگ
64 هزار رنگ
64 هزار رنگ
سایر قابلیت‌ها
مجهز به چراغ قوه دارای کیبورد با حروف فارسی
مجهز به چراغ قوه دارای کیبورد با حروف فارسی
صفحه نمایش رنگی
صفحه‌نمایش رنگی
دارای چراغ قوه
پشتیبانی از کارت حافظه
microSD
microSD
Wi-Fi
ندارد
فلش
LED
LED
فیلمبرداری
قابلیت فیلمبرداری دارد.
دارای ماشین حساب
قابلیت‌های نرم‌افزاری
مرورگر HTML
بازی پیش‌فرض
جاوا
مرورگر HTML
بازی پیش‌فرض
دفترچه تلفن
با امکان افزودن مخاطب به تعداد 100 عدد
با امکان افزودن مخاطب به تعداد 100 عدد
موسیقی
MP3
MP3
ویدیو
3gp
قابلیت‌های موبایل
باتری قابل تعویض
باتری قابل تعویض
باتری قابل تعویض
باتری قابل تعویض
باتری قابل تعویض
رزولوشن عکس
QVGA
QVGA
1.3 مگاپیکسل
VGA
کارت حافظه
microSD
microSD
تراشه
MT6261
MT6261

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code