روش نگهداری و تکثیر گل مرجان مینیاتوری در خانهخانه داری 
⏱زمان مطالعه: 4 دقیقه